Sýningin Úthverfi
Sýningin Úthverfi

Um þennan viðburð

Tími
9:00 - 18:00
Verð
Frítt
Hópur
Fyrir alla
Sýningar
Velkomin

ÚTHVERFI | SUBURB | PRZEDMIEŚCIE

Föstudagur 17. maí 2019 - Föstudagur 23. ágúst 2019

*In English below
*Wersja polska poniżej

Titill sýningarinnar ÚTHVERFI vísar í staðsetningu hennar í Breiðholtshverfi sem er fyrsta skipulagða úthverfi Reykjavíkur. Breiðholtið er fjölmennasta og fjölbreyttasta íbúahverfi borgarinnar. Þar má finna flest einbýlishús í einu hverfi í Reykjavík, þar eru flestar íbúðir í fjölbýli og þar býr líka hæsta hlutfall íbúa af erlendum uppruna. Mismunandi menningarheimar auka á fjölbreytileikann og auðga mannlífið en manngert og náttúrulegt umhverfi hverfisins ásamt sögu þess myndar umgjörð um daglegt líf þeirra sem þar búa. Á sýningunni ÚTHVERFI verður litið til þess hvernig sameiginlegt rými hverfisins samþættir menningarlegar og félagslegar þarfir íbúanna. Listamennirnir voru hvattir til að líta til sögu Breiðholtshverfisins, skoða mörk hins manngerða og náttúrulega umhverfis og einnig til samstarfs við íbúa hverfisins. 

HJÓLIÐ er sýningaröð sem Myndhöggvarafélagið í Reykjavík setur upp í opinberu rými þar sem listaverk þræða sig eftir hjóla- og göngustígum borgarinnar. Sýningin ÚTHVERFI er annar áfangi í röð fimm sumarsýninga sem settar verða upp í aðdraganda fimmtíu ára afmælis félagsins árið 2022. 
Í Menningarhúsinu Gerðubergi er miðstöð sýningarinnar, ÚTHVERFI+, þar má finna smærri verk eftir listamennina, upplýsingar um vinnuferlið og þær hugmyndir sem liggja að baki verkunum. 
Sýningin opnar í Gerðubergi föstudaginn 17. maí kl. 17

Listamenn: 
ANSSI PULKKINEN, ARNAR ÁSGEIRSSON, BALDUR GEIR BRAGASON, HALLDÓR ÁSGEIRSSON, HALLSTEINN SIGURÐSSON, KATHY CLARK, KATRÍN INGA JÓNSDÓTTIR HJÖRDÍSARDÓTTIR, ÓSK VILHJÁLMSDÓTTIR, SINDRI LEIFSSON

Sýningarstjórar:
AÐALHEIÐUR VALGEIRSDÓTTIR & ALDÍS ARNARDÓTTIR

Verkefnastjóri ÚTHVERFI+ í Gerðubergi: 
Hubert Gromny

_______________________________________________________

SUBURB

The title of the exhibition, SUBURB, is a reference to its location in Breiðholt biorąc, which is the oldest planned suburb in Reykjavík. Breiðholt is the most populated and most diverse residentthe highest number of apartment buildings and also the highest ratio of people of foreign origin. The different cultures add to its diversity and enrichen the daily life, but the neighbourhood’s man-made and natural environment, along with its history, create a frame around the everyday activities of the people. The exhibition SUBURB examines how the public spaces in the neighbourhood integrate its people’s social and cultural needs. The artists were encouraged to look to Breiðholt’s history, examine the boundaries between man-made and natural environment and also to work with the locals.

THE WHEEL is a series of exhibition which the Reykjavík Association of Sculptors holds in public spaces, where artwork can be found along cycling and walking paths in the city. The exhibition SUBURB is the second of five summer exhibitions which will be held in the time leading up to the society’s fiftieth anniversary in 2022. The exhibition’s centre, SUBURB+, is located in Gerðuberg Culture Centre, with smaller works by the artists, information about the work processes and the ideas behind the works. 
The exhibition will be opened in Gerðuberg on Friday 17 May, at 17:00.

Artists: Anssi Pulkkinen, Arnar Ásgeirsson, Baldur Geir Bragason, Halldór Ásgeirsson, Hallsteinn Sigurðsson, Kathy Clark, Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísardóttir, Ósk Vilhjálmsdóttir, Sindri Leifsson

Curators: Aðalheiður Valgeirsdóttir & Aldís Arnardóttir
Project Manager of SUBURB+ in Gerðuberg: Hubert Gromny

_______________________________________________________

PRZEDMIEŚCIE

Tytuł wystawy, PRZEDMIEŚCIE, odnosi się do położenia Breiðholtu, najstarszego planowanego osiedla w Reykjavíku. Breiðholt jest najgęściej zaludnioną i zróżnicowaną dzielnicą miasta. Znajduje się tu największa ilość willi, a także najwięcej bloków mieszkalnych. Najwyższa jest także liczba mieszkańców i mieszkanek pochodzących spoza Islandii. Wielość kultur wzmacnia różnorodność i wzbogaca życie codzienne dzielnicy. To jednak środowisko naturalne, otoczenie wzniesione ludzką ręką oraz historia tego miejsca tworzą ramę dla powszednich aktywności. Wystawa PRZEDMIEŚCIE jest namysłem nad dostosowaniem przestrzeni publicznej do kulturowych i społecznych potrzeb wspólnoty. Artyści i artystki mierzą się z historią Breiðholtu, przyglądają się granicy pomiędzy środowiskiem naturalnym, a tym wykreowanym przez człowieka, oraz podejmują współpracę z lokalną społecznością.

THE WHEEL (KOŁO) to seria ekspozycji inicjowanych przez Stowarzyszenie Rzeźbiarzy i Rzeźbiarek w Reykjavíku. Wystawy odbywają się w przestrzeni publicznej i są ulokowane w sąsiedztwie tras spacerowych i rowerowych. PRZEDMIEŚCIE stanowi drugą odsłonę projektu, jedną z pięciu zaplanowanych wystaw letnich cyklu, którego koniec zbiega się z pięćdziesiątą rocznicą istnienia  Stowarzyszenia w 2022. Centralny punkt ekspozycji PRZEDMIEŚCIE+ mieści się w Bibliotece / Domu Kultury Gerðuberg, gdzie znaleźć można mniejsze realizacje, prześledzić proces powstawania poszczególnych prac oraz zapoznać się z ideą stojąca za konkretnym dziełem.

Otwarcie wystawy nastąpi w Bibliotece / Domu Kultury Gerðuberg w piątek 17 maja o godzinie 17.00.

Artyści i artystki: Anssi Pulkkinen, Arnar Ásgeirsson, Baldur Geir Bragason, Halldór Ásgeirsson, Hallsteinn Sigurðsson, Kathy Clark, Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísardóttir, Ósk Vilhjálmsdóttir, Sindri Leifsson

Kuratorki: Aðalheiður Valgeirsdóttir & Aldís Arnardóttir

Koordynator wystawy PRZEDMIEŚCIE+ w Gerðuberg: Hubert Gromny
 


 

 

Merki