Útlán, skil og endurnýjun

Útlán og skil

Lánstími er mismunandi, bækur eru að jafnaði lánaðar út í 30 daga, tónlist í 2 vikur, kvikmyndir í 4 daga og annað myndefni í viku. Hægt er að skila safnefni í öllum söfnum Borgarbókasafns, bókabíl og Bókasafni Seltjarnarness og í Bókasafni Mosfellsbæjar. Endurnýja má lán á safnefni tvisvar sinnum, það er hægt að gera í „mínum síðum“ hér á vefnum, eða með símtali á safnið.

Fullorðnir geta haft allt að 40 gögn að láni á sama tíma, börn undir 18 ára aldri geta haft að hámarki 15 gögn að láni á sama tíma.

Skráðu netfangið þitt til að fá áminningu

Áminning um skiladag er að jafnaði send til þeirra sem eru með netfang sitt skráð. Vert er þó að benda á að það er alfarið á ábyrgð lánþegans að safnefni sé skilað á réttum tíma. Ef efni safnsins er skilað eftir að útlánstími rennur út eru greiddar dagsektir samkvæmt gjaldskrá. Innheimtubréf er sent 30 dögum eftir skiladag. Forráðamenn fá innheimtubréf vegna vanskila barna og unglinga.

Framlenging útlána

Hægt er að endurnýja hvert lán tvisvar sinnum nema einhver annar hafi pantað það sem þú ert með að láni. 

Allra ábyrgð og hagur

Það er allra hagur að vel sé farið með safnefnið. Glatist eða skemmist safnefni í vörslu lánþega er það á hans ábyrgð og þarf hann að greiða andvirði þess. Forráðamenn bera ábyrgð á því efni sem börn fá að láni. Borgarbókasafn ber ekki ábyrgð á skemmdum sem myndbönd, mynd- eða geisladiskar í eigu þess geta hugsanlega haft á afspilunartæki utan safnsins.

Borgarbókasafnið er almenningsbókasafn og öllum opið.

Verið velkomin á safnið!