Viðurkenning Hagþenkis

Viðurkenning Hagþenkis hefur verið veitt árlega síðan 1987. Samkvæmt skipulagsskrá um viðurkenninguna, sem samþykkt var á aðalfundi félagsins 1993, skal veita hana fyrir samningu fræðirita, kennslugagna, aðra miðlun fræðilegs efnis eða rannsóknir. Heimilt er að veita viðurkenningu fyrir eitt afmarkað verk frá því ári, sem viðurkenningin er miðuð við, eða eldra verk. Einnig er heimilt að veita viðurkenningu fyrir mikilsvert framlag á lengra tímabili. Við veitinguna skal í senn tekið tillit til frumleika og fræðilegs eða menningarlegs gildis verkanna.
Viðurkenningin felst í viðurkenningarskjali og fjárhæð samkvæmt ákvörðun félagsfundar hverju sinni og er upphæðin nú 750 þús. kr.
 
Sérstakt viðurkenningarráð annast veitingu viðurkenningarinnar. Í því eiga sæti fimm fulltrúar skipaðir af stjórn félagsins til tveggja ára í senn. Skulu a.m.k. tveir koma úr röðum virkra félagsmanna. Gæta skal að því, að fulltrúar komi af sem ólíkustum fræðasviðum og séu sérfræðingar hver á sínu sviði.
 
Frá árinu 1994 hefur verið skráð á viðurkenningarskjal greinargerð í fáeinum setningum.
 
2011
Sigríður Víðis Jónsdóttir fyrir ritið Ríkisfang: ekkert – flóttinn frá Írak á Akranes, metnaðarfullt verk sem samþættir með upplýsandi og áhrifamiklum hætti lífshlaup einstaklinga og sögulega atburði sem þeir hafa litla sem enga stjórn á.
 
2010
Una Margrét Jónsdóttir fyrir ritið Allir í leik. Söngvaleikir barna I - II, menningarsögulegt stórvirki um söngvaleiki barna á 20. öld í tali, tónum og látbragði með samanburði við eldri hefðir á Íslandi og leiki í nágrannalöndum.
 
2009
Pétur Gunnarsson fyrir bækurnar ÞÞ í forheimskunnar landi og ÞÞ í fátæktarlandi, þar sem brugðið er skærri birtu á líf og lifnað eins helsta rithöfundar Íslendinga með þeirri alvörublöndnu kímni sem hæfir viðfangsefninu.
 
2008
Sigrún Helgadóttir fyrir að gefa lesendum lykil að stórbrotnu svæði, þar sem afar vel er fléttað saman sögu, náttúrufræði og bókmenntum í bókinni Jökulsárgljúfur - Dettifoss, Ásbyrgi og allt þar á milli.
 
2007
Þorleifur Hauksson fyrir yfirburða þekkingu á íslenskri stílfræði sem kristallast í vandaðri útgáfu sérstæðrar fornsögu. Þorleifur hafði umsjón með og ritaði formála að Sverris sögu sem Hið íslenska fornritafélag gaf út árið 2007.
 
2006
Gunnar Jónsson, Jónbjörn Pálsson og Jón Baldur Hlíðberg „Fyrir að hafa dregið nytjaskepnur og furðukvikindi úr sjó og upp á bókarsíður, með snilldarlegum myndum og ljósu máli. “ í bókinni Íslenskir fiskar.
 
2005
Helgi Hallgrímsson og Jón Þorvarðarson fyrir að hafa skilað flóknum fræðum og torræðum viðfangsefnum á ljósan og lifandi hátt til lesenda bóka sinna og opnað þeim sýn inn í fjölbreyttan heim vísindasögu, reiknilistar, raungreina og átthagafræði.
 
2004
Jóhanna Kristjónsdóttir fyrir að veita sýn inn í framandi menningarheim og eyða með því vanþekkingu og fordómum.
 
2003
Viðar Hreinsson fyrir Ævisögu Stephans G. Stephanssonar þar sem hann opnar lesendum heim skáldsins með næmleika, traustri fræðimennsku og alþýðlegri framsetningu.
 
2002
Jón Hilmar Jónsson fyrir að greiða leið inn í myndríka veröld tungunnar.
 
2001
Jón Karl Helgason fyrir vandaða fræðimennsku sem byggir brú milli margmiðlunar nútímans og sagnaheims fortíðar.
 
2000
Hallgerður Gísladóttir og Nanna Rögnvaldardóttir fyrir merk og vönduð grundvallarrit um matargerð og matargerðarlist, þjóðlega og alþjóðlega.
 
1999
Jón Baldur Hlíðberg fyrir að miðla fræðum á trúverðugan og heillandi hátt í myndum.
 
1998
Ragnheiður Gyða Jónsdóttir fyrir lifandi og áhugavekjandi kynningu menningarefnis á Rás 1 í Ríkisútvarpinu.
 
1997
Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson fyrir að semja vandað og vekjandi námsefni í kristnum fræðum.
 
1996
Ritstjórar Orðstöðulykils með texta Íslendingasagna: Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, Eiríkur Rögnvaldsson, Guðrún Ingólfsdóttir, Örnólfur Thorsson fyrir að opna nýjar leiðir að texta Íslendingasagnanna og rannsóknum á þeim með því að birta textann í tölvutækri mynd ásamt orðstöðulykli.
 
1995
Guðmundur Páll Ólafsson fyrir að birta með fágætum hætti fróðleik um náttúru Íslands og sýna fegurð hennar og gildi.
 
1994
Unnsteinn Stefánsson fyrir mikilsverð fræðistörf og í tilefni af útkomu ritverksins Haffræði I. og II.
 
1993
Vilhjálmur Árnason
 
1992
Elsa E. Guðjónsson
 
1991
Lúðvík Kristjánsson
 
1990
Einar Sigurbjörnsson
 
1989
Gunnar Karlsson og Bókaútgáfan Bjallan
 
1988 
Kristmundur Bjarnason
 
1987
Helgi Hallgrímsson