Ertu á lausu? | Við leitum að nýjum verkefnastjóra miðlunar og sýningarhalds

Viltu taka þátt í að móta bókasafn framtíðarinnar? Laus er til umsóknar tímabundin 80% staða verkefnastjóra miðlunar og sýningarhalds til eins árs hjá Borgarbókasafninu. 

Borgarbókasafnið hefur markað sér metnaðarfulla framtíðarsýn og miklar breytingar eru í farvatninu, jafnt í miðlun sem og þjónustu við gesti. Viðburða- og sýningarhald í menningarhúsum Borgarbókasafnsins er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á alþýðumenningu, barnamenningu og fjölmenningu, með samveru, upplifun, miðlun og menningarlæsi að leiðarljósi. 

Verkefnastjóri heyrir undir fræðslu- og miðlunardeild og vinnur þvert á allar starfsstöðvar Borgarbókasafnsins og hefur frumkvæði að og umsjón með sýningarhaldi og hönnun markaðs- og kynningarefnis.

Verkefnastjóri tekur virkan þátt í framkvæmd og þróun verkefna er tengjast stefnumótun Borgarbókasafnsins og því breytingaferli sem almenningsbókasöfn ganga nú í gegnum. 

Hæfniskröfur
-  háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi
-  að lágmarki 2ja ára reynsla af verkefnastjórnun, grafískri hönnun og sýningarhaldi
-  metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni, hugmyndaauðgi og sjálfstæði í starfi
-  færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum viðfangsefnum
-  færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki
-  góð almenn tölvukunnátta og mjög góð þekking á InDesign, Illustrator, Photoshop og hvers kyns nýmiðlun
-  íslensku- og enskukunnátta sem nýtist í starfi og geta til að tjá sig í ræðu og riti, kunnátta í fleiri tungumálum er kostur en ekki skilyrði
-  mjög góðir skipulagshæfileikar og fagmennska í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar um helstu verkefni og ábyrgð er að finna á innri vef Reykjavíkurborgar.

Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í ársbyrjun 2019.

Upplýsingar um starfið gefur Guðrún Dís Jónatansdóttir, deildarstjóri fræðslu og miðlunar, gudrun.dis.jonatansdottir [at] reykjavik.is 

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember n.k.

Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

 

.